preloader
CBSE AFFILIATION CODE : 430204
CBSE SCHOOL NUMBER. : 131166

EaI svaaimanaarayaNa gau#kula saMcaailata

શ્રી ઘનશ્યામ એકેડેમી - નારણપર

EaI narnaarayaNa dova T/sT - BauJ

Contact Us  • 02832-281831

    02832-281832

  • Kera Road, Naranpar,

    Taluk Bhuj-Kutch Gujarat,India

    Pin Code: 370429.

Contact Form